You are currently viewing Spring Bloom

Spring Bloom

Details
Date:

3 marca

Time:

08:30 - 16:30

Event Category:

ENG, SLO

Event Tags:

ODPLESANI

Website:
Event Website
Venue

Plesni studio Moj korak

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)
Dobrodošli na dogodek, ki vam ponuja cel dan samospoznavanja, užitka, ekstaze, sprostitve, jasnosti in izjemnih izkušenj, ki vam bodo pustile globoke sledi.

Bodite vodeni z dinamično plesno meditacijo, medtem ko se pripravljate na ples v svobodi svojega telesa in izražanja svoje biti.

Poglobite se v hipnotične ritme Ekstatičnega DJ seta, ki ga spremljajo živi bobni in instrumenti, in dovolite, da se vaše zavore sprostijo, ko se prepustite radosti gibanja, igrivosti in vsemu, kar je prisotno v vas, ter se predate višjim vibracijam in v celoti doživite magijo trenutka.

Izkusite transformativno somatsko prakso TRE, ki vas vodi globoko v jedro vaših zadržkov in vam zagotavlja neomajno podporo na vašem potovanju iz teme proti svetlobi.

Pustite se ujeti s strani našega posebnega gosta – OZemljen, neprimerljivega zvočnega genija, ki vas bo vodil z Ambient Live-setom skozi meditativno potovanje skozi notranje in zunanje svetove.

Popolni odklop, ko boste vdihovali vonjave aromaterapevtske kopeli. Pustite se objeti s strani skrbno izbranih, močnih in čistilnih smol, ki postavljajo oder za temeljito prečiščenje, samorefleksijo in notranji mir.

Po tem katarzičnem in radostnem dogodku boste nosili s seboj spokojnost in višje vibracije, pripravljeni za plovbo skozi zunanji svet s svežim občutkom miru, medtem ko še naprej uresničujete moč srca in žarite svojo notranjo svetlobo.

Dobrodošli!

PROGRAM:
8.30-9.15: Gibalna meditacija, dinamično raziskovanje gibanja, vabilo k raziskovanju kolektivnega polja in sebe prek gibanja in zvokov. (Ayla & Janez)
9.15-11.15: Ecstatic Dj set v kostumih z bobni v živo (Janez & Žiga)
11.15-12.00: Odmor za čaj in prigrizke.
12.00-13.30: TRE Somatska praksa za sproščanje napetosti in zastale energije v telesu. (Lili Studio team)
13.30-13.50: TRE integracija (OZemljen & Žiga)
14.00-14.45: Ritual Srčne povezave (Lili)
14.45-15.00: Ritual prečiščenja s kadili in smolami (Žiga)
15.00-16.00: Ambientalni set (OZemljen)
16.00-16.30: Zaključni krog in odhod domov v tišini.

KAJ PRINESTI:
Prinesite udobna in praznična oblačila! (prosimo, vsaj 2 kompleta)
Stekleničko vode, malico,joga blazino ter vzglavnik in odejo za pokrivanje telesa, da vam bo udobno

LOKACIJA: Moj korak, Ljubljana

Vstopnice: https://www.lilistudio.net/event-details/spring-bloom-2

——————————-ENGLISH————————————

Welcome to the event that offers a full day of self discovery, enjoyment, ecstasy, relaxation, lucidity and mind blowing experience that will put a deep imprint on you.
Be guided by a dynamic movement meditation, as you prepare to dance, into the freedom of your body and expression of your essence.

Indulge in the hypnotic rhythms of an Ecstatic DJ set, accompanied by live drums, allowing your inhibitions to melt away as you surrender to the joy of movement, playfulness and everything that is present in you, as you surrender to higher vibrations and fully embrace the magic of the moment.

Experience transformative somatic practice of TRE, guiding you deep into the core of your inhibitions, and providing you unwavering support on your journey from darkness towards light.

Be captivated by our special guest—an unparalleled sound genius—who will guide you with an Ambient Live-set, through a meditative journey through realms inside and beyond yourself.

Relax deeply as you lie down, enveloped in the soothing scents of an aromatherapy cleansing bath. Be held by the gentle embrace of handpicked, powerful and pure resins, setting the stage for profound purification, self-reflection and inner peace.

After this cathartic and joyful event you will carry the serenity and higher vibrations with you, ready to navigate the outside world with a newfound sense of tranquility, as you continue to embody the power of the heart and radiate your inner light.
Welcome!

PROGRAM:
8.30-9.15: Movement meditation, a dynamic exploration of movement, an invitation to explore the collective field and oneself through movement and sounds. (Ayla & Janez)
9.15-11.15: Ecstatic Dj set in costumes with live drumming (Janez & Žiga)
11.15-12.00: Tea and snack break..
12.00-13.30: TRE Somatic practice for releasing tension and stagnant energy in the body. (Lili Studio team)
13.30-13.50: TRE integration (OZemljen & Žiga)
14.00-14.45: Heart Connection Ritual (Lili)
14.45-15.00: Smudging Ritual (Žiga)
15.00-16.00: Ambiental set (OZemljen)
16.00-16.30: Closing Circle and going home in silence.

WHAT TO BRING
Bring a comfortable and celebratory set of clothes! (please take 2 sets)
Water bottle, yoga mat, a pillow for under the head, blanket to cover the body.

LOCATION: Moj Korak, Ljubljana

TICKETS: https://www.lilistudio.net/event-details/spring-bloom-2